-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Shalani TharakaY,ks ;drldg f,dl= fohla fjkak .syska

ó.uqfj me;af; kdgHhla IQÜ lrkak .sh fj,djl Y,ks ;drldg ys;s, fndaÜgqjl fmdä rjqula hkak'

ta is;=ú,a, l%shd;aul lrf.k Y,ks kex.Æ fndaÜgqjlg'

oeka fndaÜgqj ßisfia Èhu; hkjd' Y,ks;a isß krU krU fndaÜgqjg fj,d bkakjd'


fndaÜgqj hk w;r;=r§ tl mdrgu ldgj;a u fkdokajd fndaÜgqj yrj,d' ta yerú,a, fld;rï oreKqjg jqKdo lsõfjd;a wxYl ye;a;Ejla ú;r fndaÜgqj we<fj,d'

Y,ks ;j fmdâfvka uqyqfoa' okak Ys,am Tlafldu od,d fndaÜgqj ‍nodf.k ;uhs weh fíß,d ;sfhkafk'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos