-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

bfïIs iy fYfrdaka Èú uf.ka iuq.;a ia:dkfha iúl< mqjrej

isiqúhka fofofklaf.a  ðú; ì<s .;a foysj, ÿïßh wk;=r isÿjQ ia:dkfha fï jk úg wk;=re ye.​ùfï mqjrejla iúlr ;sfnkjd'

fuh bfïIs iy fYfrdaka hk isiqúhkaj miq.sh 25jk Èk tu ia:dkfha § wk;=rg ,laùfuka miqj iú lr we;s njhs mejfikafka'


oekg udi lsysmhlg fmr l=vd orejka fofokl=o fuu ia:dkfha §u ÿïßhg yiqù ;sfnkjd'

fuu ia:dkh ÿïßh wk;=re /ila isÿjk ia:dkhla f,ihs ie,flkafka'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos