-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Moreghsgeksla kej .sf,kak wjq'14 lg l,ska ,shjqkq ta yd iudk l:dj ''

1898 §" ta lshkafka ghsgeksla kej .sf,kak wjqre¥ 14 lg l,ska" fuda.ka frdnÜika ,sh, ;sfhkj fmd;la ghsgEka lsh," tafla lshfjkafk whsia mrhl yems, .sf,k kejla .ek'

fmdf;a ku Futility or The Wreck of the Titan' Bg;a jeäh iudklï fndfydahs' whsia mrhl yems, .sf,k tl" fmdf;a ghsgEka we;a; ku ghsgeksla" keõ foflau È. wä 800hs" keõ folu .sÆfk W;=re w;a,dka;sla id.rfha" keõ foflau ysáh 3000la ta;a we;sfjkak fndaÜgq ;snqfk keye" fmdf;a kefjka ñh.sfha 2500hs" we;a; kefjka ñh.s‍hd 2208la'
iudk lï jf.au fjkia luq;a f.dvla ;sfhkjd'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos